HET TOERISMEFORUM GEEFT HET GROENE LICHT VOOR HET PLAN VOOR DE HERACTIVERING VAN HET TOERISME IN MALAGA

Het Toerismeforum heeft vandaag de technische vergadering van de maand mei via zoom gehouden! Tijdens deze bijeenkomst werd het plan gepresenteerd om het toerisme in Malaga te doen herleven, om de kracht en dynamiek van deze toeristische stad te herstellen zodra we kunnen terug keren naar het “nieuwe” normaal.

De bespreking, waaraan de verschillende vertegenwoordigers van de sector deelnemen heeft als doel acties te ondernemen om het toerisme terug op gang te brengen gebaseerd op deze pijlers : veiligheid, ondernemerschap, opleiding en werkgelegenheid, innovatie, promotie en duurzaamheid.

Het project voorziet in verschillende actiefasen om te beginnen met het herstel van de nationale markt en van zodra de grenzen en het luchtruim zijn opengesteld, ook toeristen vanuit het buitenland terug welkom te heten in deze bruisende stad.

Op het gebied van veiligheid werkt de toeristische sector al aan de invoering van een keurmerk, naar aanleiding van de aanbevelingen van het Spaanse Instituut voor Toeristische Kwaliteit (ICTE), dat door middel van verschillend gekleurde keurmerken de naleving van de voorschriften inzake hygiëne en veiligheid op het gebied van de gezondheid in de verschillende vestigingen aangeeft.

Anderzijds zullen op het gebied van ondernemerschap, opleiding en werkgelegenheid verschillende cursussen in verband met digitaal toerisme worden gelanceerd om ook professionele heroriëntatie en recycling mogelijk te maken.

Dit onderdeel omvat de online uitdaging Málaga Tourism Challenge, om innovatieve ideeën te promoten die de toeristische sector na Covid-19 een impuls geven. Het project, gelanceerd door Promálaga en de afdeling Toerisme, met de medewerking van de Toerismefaculteit van de Universiteit van Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol, Andalucía Lab, de Málaga Business Confederation en de Kamer van Koophandel, bestaat uit een wedstrijd en een hackathon.

Een “hackathon” is een bijeenkomst van software- en website-ontwikkelaars, designers en business-strategisten om gezamenlijk aan een thema te werken. Het doel is, dat meestal in 24 uur tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent een bepaald thema of om een probleem van een bedrijf op te lossen)

Om bij te dragen aan het herstel van de werkgelegenheid heeft het Forum voor Toerisme in zijn vergadering van vandaag de regering verzocht de dossiers van de tijdelijke regeling van de werkgelegenheid (ERTE) te handhaven, hoewel de verklaring van de staat van alarm is beëindigd. Op dezelfde manier heeft het Forum de regering gevraagd om de BTW voor toeristen te verlagen.

In het Plan voor de heractivering van het toerisme wordt bijzondere aandacht besteed aan de innovatie van het toerisme. Daarom zal binnen het Toerismegebied een afdeling voor digitale toeristische innovatie worden opgericht, die zich onder andere zal bezighouden met de implementatie van een Data Intelligence System (SID) en de lancering van Málaga als een Intelligent Tourist Destination.

Met de medewerking van de Europese Commissie en in het kader van de Europese hoofdstad van het intelligente toerisme , is Malaga van plan om een buitengewone promotiecampagne te ontwikkelen op de belangrijkste markten van het continent. Bovendien zal de gemeenteraad de Commissie vragen om het onderscheid in 2021 te verlengen vanwege de bijzondere omstandigheden.

Ten slotte zal de afdeling Toerisme een reeks technische werkgroepen opzetten met elk van de toeristische segmenten. Uit deze tabellen komt het Strategisch Plan voor Duurzaam Toerisme in Malaga 2021-2024, waarvan het ontwerp naar verwachting in september wordt afgerond. Alle betrokken agenten zullen via het web aan dit project kunnen deelnemen. Wij houden u op de hoogte!